Werkplaats: Het Christus-Sophia-Bewustzijn

Danielle van Dijk, 2023-2024

Dit jaar – na 15 jaar de meditatiewerkplaats Het Christusbewustzijn vorm gegeven te hebben – wil ik de werkplaats graag een nieuw jasje of een nieuwe jurk geven. De nadruk komt nu nog meer te liggen op de samenwerking tussen het mannelijke en het vrouwelijke in de wereld en in onszelf, tussen Christus en Sophia, beiden goddelijk vanaf het begin van de schepping. Volgens de gnosis en de wet ‘Zo boven, zo beneden’ incarneerden Christus en Sophia in de mensen Jezus en Maria Magdalena om de mensheid te redden en een nieuwe impuls te geven. Over dit geheim en over de gnosis gaat deze werkplaats. Uitgangspunt vormt het boek: Het Christusbewustzijn, een moderne inwijdingsweg (3e druk 2022) en (aanvullend) mijn boeken over Maria Magdalena, zie danielle-vandijk.nl Voorkennis niet nodig!

De werkplaats bestaat uit 5 zaterdagochtenden. Elke keer is er een lezing over bovengenoemde esoterische inhoud en veel ruimte voor gesprek en ontmoeting. Elke keer doen we ook meditaties en oefeningen voor innerlijke scholing; we zingen en schilderen of tekenen. Dit alles in een sfeer van vrijheid en respect. Maximaal aantal deelnemers 20; deelname in volgorde van opgave bij mij: danielle-vandijk@hotmail.com

Plaats: Stichtse Vrije School (SVS), Socrateslaan 24 Zeist.

Data: 28 oktober 2023, 25 november, 9 december, 13 januari 2024 en 20 april.

Kosten 80 euro, inclusief koffie, thee en materiaal; reductie mogelijk.

NB: op 3 februari 2024 is er op de Stichtse Vrije School een grote Conferentie over sterke vrouwen (toegang 20 euro) en op zaterdag 23 maart 2024 is er een bijzondere paasviering over de Opstanding van Christus en het geheim van het Lichtlichaam in de Woudkapel te Bilthoven (toegang 15 euro). De rol van Maria Magdalena komt bij hier uitvoerig aan bod.