Maria Magdalena en haar oproep voor een cultuur van het hart

Lezing door Danielle van Dijk

Dagboek van Maria Magdalena 

2 april 2019

Tuinzaal, Badhuisweg 27, Zutphen

Tijd: 19.45 – 21.45 uur

Inloop vanaf 19.15 met koffie en thee
Toegang: 10,00 euro

Graag aanmelden via info@deboekerijzutphen.nl of op 0575-515212

Iedereen kent Maria, de moeder van Jezus. Maria Magdalena is echter minder bekend. Zij is door de Kerk eeuwenlang afgeschilderd als een boetvaardige zondares of geëerd als St. Maria, de heilige van de boetedoening. Pas in 2016 heeft paus Franciscus officieel verklaard dat zij helemaal geen zondares was, maar een zeer belangrijke apostel, net als Petrus en Paulus.

Uit de in 1945 in Egypte gevonden Nag Hammadi Geschriften (authentieke teksten uit de 2e en 3e eeuw na Christus) rijst nog een ander beeld van haar op: Maria Magdalena was volgens deze oude evangeliën de geliefde vrouw van Jezus op aarde en tevens de ‘apostel der apostelen’. Zij werd gezien als de vrouwelijke zijnskant van Christus; dan wordt zij ‘Sophia’ genoemd.

In de antropo-sofie neemt de goddelijke Sophia een belangrijke plaats in. Ook noemt Rudolf Steiner herhaalde malen Isis en de Egyptische Isis-mysteriën. Hij benadrukte het grote belang voor de toekomst van de mensheid van het vrouwelijk goddelijke en de cultuur van het hart.

Danielle vertelt over de geheimen rond Maria Magdalena. Wie was zij en wat is haar betekenis voor onze tijd? Is zij het twee duizend jaar lang verborgen gebleven rolmodel voor de sterke vrouw in het christendom?