De lijkwade omslag Engels Danielle van Dijk

Lezing: De lijkwade van Turijn (geweest)

20 mei 2015

 

De lijkwade van Turijn, zoals deze met het blote oog te zien is

De lijkwade van Turijn, zoals deze met het blote oog te zien is

Danielle van DijkDanielle van Dijk, Woensdag 20 mei 2015: De kerk in Ophodenpijl: opgeven via de site: www.ophodenpijl.nl of gewoon naar de kerk komen. Aanvang 20.00 uur; eindtijd: ca. 22.00 uur; Vrijwillige bijdrage. Het boek is deze avond met korting te koop.

Het boek gaat over de lijkwade waarin Jezus begraven werd. Lange tijd kon de wetenschap niet afdoende bewijzen dat de Lijkwade van Turijn de authentieke lijkwade van Jezus is. Vooraanstaande wetenschappers toonden echter in maart 2014 eindelijk onomstotelijk aan, dat deze lijkwade geen vervalsing is of een aangebrachte schildering. Ook stelden zij vast, dat de lijkwade uit de tijd van Jezus komt.

Deze uiterst mysterieuze en kwetsbare doek, die bewaard wordt in de kathedraal van Turijn, wordt volgens de traditie van het Vaticaan slechts eenmaal in de 25 jaar in het openbaar getoond. De laatste keer was in 2010; de volgende keer zou daarom pas in 2035 zijn. Dit jaar echter wordt de Lijkwade van Jezus door paus Franciscus van 19 april tot 24 juni in Turijn weer tentoongesteld. De naam van de tentoonstelling in 2015 is: L’Amor Piu Grande en dat is goed omschreven: (Getuigenis) van de Grootste Liefde. Deze tentoonstelling was voor Danielle aanleiding om een boek te schrijven over deze fascinerende Doek.

Er doet zich bij de Lijkwade een volstrekt uniek verschijnsel voor. Er bevindt zich een mysterieuze  rode, okerkleurige afdruk op de Doek, waarin het gelaat en de hele lichamelijke gestalte van Jezus (voor- en achterkant) zichtbaar worden. Deze afbeelding, die door middel van fotografie ook driedimensionaal kan worden weergegeven, toont tot in detail aan hoe de gestalte van Jezus moet zijn geweest. De afdruk op de lijkwade is echter een negatief.

Danielle geeft op deze avonden vanuit de esoterie een mogelijke verklaring voor het ontstaan van de geheimzinnige afdruk op de Doek. Zij legt een verband met het ‘Lichtlichaam’ van Christus, zoals dit indertijd bij zijn Opstanding vrijkwam. Deze eenmalige, zowel kosmische als aardse gebeurtenis, raakt aan één van de grootste geheimen van de mensheid.