Vijf bijeenkomsten op zaterdag: de vrouw, haar kracht en haar spiritualiteit

Danielle van Dijk*, De Woudkapel, Beethovenlaan 21 Bilthoven

Voor jong en oud(er); bijdrage 15 euro per keer, inclusief lunch, koffie/ thee en materialen

Graag van tevoren opgeven via danielle-vandijk@hotmail.com

De bijeenkomsten beginnen steeds om 9.45 met koffie en thee; we starten om 10.00 uur. Er is elke keer inhoud vanuit verschillende spirituele perspectieven, met het accent op het esoterisch christendom en de gnosis. We doen rituelen, verbonden met de jaarfeesten en kunstzinnige activiteiten. We oefenen ook verschillende vormen van meditatie. Er is veel ruimte voor gesprek en om 13.00 sluiten we af met een eenvoudige lunch. (13.45 einde)

De basis is de wijsheid van het hart

24 september 2022: De huidige strijd van de vrouw in het licht van Michael

10 december: Zwangerschap en moederschap vanuit het perspectief van Maria. Wie was zij? Ook Sophia komt aan bod. Zij is de goddelijke wijsheid in de schepping.

1 april: Pasen en de dragende kracht van de vrouw. De liefde en de wijsheid van Maria Magdalena, vrouw naast Jezus. NB: Op zondag 26 februari is er een lezing over Maria Magdalena, eveneens in de Woudkapel. Zie de site van de Woudkapel.

27 mei: Pinksteren, bruid en bruidegom. Verbintenis tussen man en vrouw, hemel en aarde. De liefde in al haar aspecten komt aan bod.

24 juni: Sint Jan, Johannes de Doper en het Vuur van Vernieuwing. De rol van de vrouw in het nu en in de toekomst: leven vanuit je hart. Het gaat om de vrouwelijke kwaliteiten, die natuurlijk ook in het hart van elke man zetelen.