Christus, het Christusbewustzijn, en de vier wezensdelen van de mens (geweest)

Danielle van Dijk en Henk van Oort, ‘Christus, het Christusbewustzijn, en de vier wezensdelen van de mens’

Plaats: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 Zeist; zie ook: www.svszeist.nl

Toegang 8 euro; voor leden van de (laatste) meditatiewerkplaats is de toegang gratis

Kennis van de vier wezensdelen: het fysiek lichaam, het etherlichaam, het astraal lichaam en het ‘ik’ kan ons veel verduidelijken over het wezen van de mens. Ook op de wonderbaarlijke gebeurtenissen die zich twee duizend jaar geleden voltrokken in Bethlehem en op Golgotha wordt door het bekend raken met de wezensdelen een bijzonder licht geworpen. Danielle schreef over dit thema een boek: ‘Het Christusbewustzijn; een moderne inwijdingsweg’ (2e druk 2008; 2010 Engelse vertaling (zie bij ‘Boeken’ op deze site).

Deze voordracht wil een handreiking zijn aan diegenen die zich willen verdiepen in doorgaans moeilijk bereikbare bronnen die het leven van Jezus-Christus beschrijven. Bij verdieping in deze kennis wordt ook ervaren dat het algemene mens- en wereldbeeld verandert. De blik op de dagelijkse werkelijkheid wordt verruimd en nieuwe energie voegt zich in de eigen vier wezensdelen.

Henk van Oort, gerenommeerd spreker, schrijver, vertaler en oud-vrijschoolleraar verzorgt het eerste deel van de avond met een algemene uitleg van de vier wezensdelen. Danielle van Dijk sluit hierop aan en vertelt over de daden van Christus die van onschatbare waarde zijn voor de aarde en de mensheid.