Eerherstel voor Maria Magdalena

Danielle van Dijk
Datum: zondag 19 april 2020: 10.30 uur (koffie/thee 10.00 uur)
Plaats: Verenigingszaal “De Eendracht” Pr. Beatrixstraat 1a, Varsseveld. Kosten: € 8,- p.p. Van tevoren opgeven is niet nodig

Eerherstel en rolmodel voor de moderne vrouw

Het eerherstel van Maria Magdalena is van groot belang voor het beeld dat we van de vrouw – in algemene zin – hebben. Deze vrouw was – zo blijkt uit onderzoek – de uitverkorene van Jezus; zij was zijn aardse evenknie. Zij zou een rolmodel kunnen zijn voor de moderne vrouw!

Evenknie van Jezus
In de Nag Hammadi Geschriften wordt Maria Magdalena zelfs de ‘Sophia’ genoemd, de kosmische en aardse wijsheid. Op 1 december 1945 werden deze kostbare geschriften gevonden bij het plaatsje Nag Hammadi in Egypte. De Tweede Wereldoorlog was toen net voorbij. Het waren door Constantijn de Grote en de Kerk verboden evangeliën uit de tweede en derde eeuw na Christus.

Geliefde Vrouwe
Maria Magdalena wordt in deze oudste evangeliën onomwonden de geliefde Vrouwe van de Heer genoemd en degene die Jezus het meest nabij was, zowel in wijsheid als in liefde.

Prachtige schilderijen
Aan de hand van prachtige schilderijen uit de Renaissance maakt Danielle van Dijk het beeld van deze bijzondere vrouw levend. Er is een boekentafel met de door haar geschreven boeken over Maria Magdalena. 40% korting voor de bezoekers.

Drs. Danielle van Dijk, geboren in 1953, bestudeert al ruim veertig jaar onderwerpen uit de geesteswetenschap. Ze heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de gnosis en meerdere boeken geschreven. Daarnaast is ze docent Nederlands op de Stichtse Vrije School (VO) en verzorgt ze jaarlijks een meditatiewerkplaats.

Lezing over ons lichtlichaam en workshop

Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 Zeist
Zie ook: www.svszeist.nl
Dinsdag 7 april 2020
Bijzondere paasviering: 20.00-22.00
Toegang vrij; vrijwillige bijdrage welkom

Diepere duiding van Pasen: ons lichtlichaam

In de antroposofie wordt een diepere duiding aan Pasen en het motief van de opstanding gegeven dan in de gangbare vieringen. Voor de toekomst van de mensheid is het essentieel ons te realiseren dat we geestelijke wezenszijn. We dragen een lichtlichaam in ons, dat in het dagelijks leven en door innerlijk werk ontwikkeld kan worden. Maar hoe?

Basisoefeningen van Rudolf Steiner en meditaties

Op deze avond in de Stille Week worden ook de basisoefeningen van Rudolf Steiner gegeven en aanwijzingen voor zinvolle meditatie om ons lichtlichaam te wekken.                                      

Frans Lutters en Danielle van Dijk

Het esoterisch christendom, de Essenen en de Egyptische mysteriën

Lezing: donderdag 2 april 2020 (20.00-22.00)
Plaats: Veldhoven; voor de exacte gegevens en reserveringen zie: www.erismeerveldhoven.nl

Het esoterisch christendom, de Essenen en de Egyptische mysteriën

Veel mensen zijn anno 2020 op zoek naar een nieuwe vorm van zingeving en spiritualiteit. De Kerk verliest haar greep op de gelovigen, omdat zij geen echte antwoorden geeft op de vragen van deze tijd. De positie van de vrouw is nog steeds niet overal gelijkwaardig aan die van de man en het hemelrijk Gods wordt nog altijd beschreven als een situatie van na de dood of iets buiten onszelf.

Zou het eeuwenoude, esoterische christendom beter aansluiten bij de roep naar een eigentijdse zingeving?

Esos’ betekent in het Grieks ‘binnen’ en duidt op de binnenwereld van de mens, zijn of haar ziel en geest. Het esoterisch christendom beschrijft het koninkrijk Gods als een staat van Zijn in je innerlijk, in je hart. Het vraagt andere dingen van je. Bij dit christendom gaat het om zelfreflectie en zelfkennis; het gaat om het richten van je energie en aandacht op een liefdevol leven. (Zelf)vertrouwen, verwondering, eerbied en verbinding zijn daarbij sleutelbegrippen. Een symbool van dit christendom is het labyrint.

Danielle vertelt over dit bijzondere christendom, dat veel ouder is dan het rooms-katholieke christendom en dat teruggaat tot de Essenen (ca. 100 voor Christus) en zelfs nog verder terug tot de Egyptische mysteriën van Isis. Ze vertelt over de oude Gnostische teksten die gevonden zijn in 1945 in Nag Hammadi en over reïncarnatie en karma, twee begrippen die onlosmakelijk verbonden zijn met het esoterisch christendom. Ze geeft ook enkele handvatten voor innerlijke scholing.

Het zijn in wezen de oeroude inwijdingsmysteriën die voorzichtig ontsluierd mogen worden in onze tijd. Een eigentijdse zingeving wordt zichtbaar!

Er is een boekentafel: 40% korting, alleen voor bezoekers van de lezing

Maria Magdalena, rolmodel voor de moderne vrouw?

Zondag 15 maart 2020 (10.00-12.00)
Plaats: Vrijzinnige Gemeente, Vuurenstraat 10, Brummen
Toegang: 10 euro voor gasten; gratis voor leden

Het eerherstel van Maria Magdalena is enorm belangrijk voor het beeld dat we van de vrouw – in algemene zin – hebben. Deze vrouw was immers de evenknie van Jezus. In de Nag Hammadi Geschriften wordt zij zelfs de ‘Sophia’ genoemd, de kosmische en aardse wijsheid.

Paus Franciscus heeft in juni 2016 verklaard dat Maria Magdalena een belangrijke apostel was, net als Petrus en Paulus. Zij was de apostel der apostelen. Zij predikte – vanaf het jaar 44 – in Zuid- Frankrijk en verspreidde de meest authentieke woorden van Jezus, het evangelie van liefde, onder de mensen. Zij legde een fundament voor het eerste christendom in Europa. Dat christendom omvatte toen nog het geheim van reïncarnatie en karma.

Veel minder bekend is dat zij de wettige vrouw van Jezus was en dat zij – vrijwel direct na zijn kruisiging – met de broer van Jezus, Jacobus de Rechtvaardige, naar Glastonbury in Zuid-Engeland vluchtte. Daar heersten de Romeinen toen nog niet.

Prachtige schilderijen

Aan de hand van enkele prachtige schilderijen van grote kunstenaars uit de Renaissance, zoals Rafael en Michelangelo en aan de hand van het werk van de Vlaamse Primitieven maakt Danielle het beeld van deze bijzondere vrouw levend.

Verborgen geheimen worden zichtbaar!

Natuurlijk is er een boekentafel (40% korting) en signeert zij graag.

Maria Magdalena en haar oproep voor een cultuur van het hart

Lezing door Danielle van Dijk

Dagboek van Maria Magdalena 

2 april 2019

Tuinzaal, Badhuisweg 27, Zutphen

Tijd: 19.45 – 21.45 uur

Inloop vanaf 19.15 met koffie en thee
Toegang: 10,00 euro

Graag aanmelden via info@deboekerijzutphen.nl of op 0575-515212

Iedereen kent Maria, de moeder van Jezus. Maria Magdalena is echter minder bekend. Zij is door de Kerk eeuwenlang afgeschilderd als een boetvaardige zondares of geëerd als St. Maria, de heilige van de boetedoening. Pas in 2016 heeft paus Franciscus officieel verklaard dat zij helemaal geen zondares was, maar een zeer belangrijke apostel, net als Petrus en Paulus.

Uit de in 1945 in Egypte gevonden Nag Hammadi Geschriften (authentieke teksten uit de 2e en 3e eeuw na Christus) rijst nog een ander beeld van haar op: Maria Magdalena was volgens deze oude evangeliën de geliefde vrouw van Jezus op aarde en tevens de ‘apostel der apostelen’. Zij werd gezien als de vrouwelijke zijnskant van Christus; dan wordt zij ‘Sophia’ genoemd.

In de antropo-sofie neemt de goddelijke Sophia een belangrijke plaats in. Ook noemt Rudolf Steiner herhaalde malen Isis en de Egyptische Isis-mysteriën. Hij benadrukte het grote belang voor de toekomst van de mensheid van het vrouwelijk goddelijke en de cultuur van het hart.

Danielle vertelt over de geheimen rond Maria Magdalena. Wie was zij en wat is haar betekenis voor onze tijd? Is zij het twee duizend jaar lang verborgen gebleven rolmodel voor de sterke vrouw in het christendom?

Agenda 2018-2019

Op weg naar een nieuwe balans tussen vrouwelijke en mannelijke energie

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it’s the only thing that ever has.”

Margaret Mead

 

 

UITNODIGING

Op weg naar een nieuwe balans tussen vrouwelijke en mannelijke energie

Bijeenkomst op 3 juli 2018 van 15.00 – 21.00 uur

 

Annine van der Meer en Danielle van Dijk zijn twee schrijfsters en experts op het gebied van het vrouwelijke aspect door de geschiedenis heen en in onze huidige cultuur en samenleving. Zij zullen hun kennis delen in hun lezingen én de discussie aanwakkeren over hoe de weg naar balans en eenheid voor de toekomst eruit zou kunnen zien..

De zucht naar meer vrouwelijke energie in onze samenleving is overal voelbaar; scheepsladingen trainers, coaches en facilitators richten zich met individuen, teams, organisaties, wetenschappers en overheden op het (her)(uit)vinden van de vrouwelijke principes. Gevoelsmatig- en intuïtief vermogen, verhoudingen en relaties, oog voor het geheel, zingeving en balans krijgen steeds meer aandacht en ruimte.

Met deze bijeenkomst willen wij een bijdrage leveren aan veranderingsprocessen in de wereld; een wereld waarin vrouwelijke en mannelijke energieën elkaar wederzijds inspireren om samen naar een nieuwe, krachtige en creatieve samenleving toe te groeien.

Programma

15.00 uur – Ontvangst met koffie en thee

15.30 uur – Welkom Philippine Linn en Marieke van Engelen

16:00 uur  – Danielle van Dijk – Maria Magdalena, machtig rolmodel voor de vrouw van nu

17.00 uur – Annine van der Meer – Wat is wijsheid? Over vrouwelijk en mannelijke in verleden, heden en toekomst

18.00 uur – Pauze met drankjes en hapjes

18.30 uur – Wereld café – gefaciliteerde discussie in groepen

20:30 uur – Plenaire afsluiting

 

Praktisch

Locatie: De Oude Stal, Biltseweg 39, Soest

(Straat tussen Spiehuis en benzine pomp)

Kosten: €30

Voor drankjes en wat hapjes wordt gezorgd. Neem iets te eten mee om te delen als je zin hebt

Registreren via Eventbrite

 

Wie zijn wij?

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Philippine Linn (06-579 88867) en Marieke van Engelen (06-25077974)

Wij maken deel uit van een informeel vrouwen netwerk van dromers en doeners

Voorlopige agenda 2017-2018

Voorlopige agenda 2017-2018

21 oktober: Lezing op de Congresdag van Pansophia in Baarn:  ‘Maria de moeder en Maria Magdalena’.

Zie voor alle info en opgave: www.pansophia.nl

Zondagmiddag 26 november 15.00-17.00 uur: ‘Maria Magdalena uit de verf’; Remonstrantse kerk, Emmastraat 10 Lochem.

Toegang: 15 euro, inclusief consumpties.

Zaterdag 2 december 13.30-17.30 uur: lezing over Maria Magdalena, de vrouw naast Jezus en concrete oefeningen voor het doen ontwaken van de vrouwelijke kracht in je innerlijk; eenvoudige (korte) meditatie.

Plaats: De Gasthorn, De Gast 58a, 9801 AG, Zuidhorn; toegang voor de gehele middag 20 euro; voor de krappe beurs 10 euro. Georganiseerd door de Pansophia-groep Groningen.

Woensdag 7 februari 20.00-21.45: ‘Maria Magdalena, The Lady of the Lord’

Plaats: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, Zeist. Zie aparte aankondiging elders en zie ook: www.svszeist.nl.

Deze lezing heb ik zelf georganiseerd. De toegang is geheel vrij; koffie en thee gratis (vanaf 19.30 uur); graag een bescheiden vrijwillige bijdrage.

Zaterdag 17 maart 2018: Interactief Congres: ‘Vuur van Vernieuwing’ op de Stichtse Vrije School. Van 10.00-16.00

Socrateslaan 24 Zeist

Toegang: 30 euro en voor de krappe beurs 20 euro. Koffie en thee de hele dag gratis; al mijn boeken zijn dan met korting te koop.

Zie danielle-vandijk.nl ; van tevoren opgeven is noodzakelijk in verband met de organisatie (maximaal aantal deelnemers 150).