Vooraankondiging: Derde druk van Het Christusbewustzijn

Eindelijk: eind juni 2020 verschijnt de derde, geheel herziene druk van: Het Christusbewustzijn.

Dit rijk geïllustreerde boek over Jezus, Christus, de antroposofie en teksten uit de Nag Hammadi Geschriften geeft vertrouwen in de toekomst. Maria Magdalena en de andere Maria’s komen ook aan bod en worden in het licht gezet van de laatste, onvoorstelbare ontdekkingen over hen. Het vrouwelijke is volledig terug in het spirituele leven!

Iedereen kan een hoger en liefdevol bewustzijn ontwikkelen: het Christusbewustzijn, een universeel bewustzijn, dat voor iedereen bereikbaar is en dat zelfs in India bekend is. En een nieuw en liefdevol bewustzijn is nu precies wat we nodig hebben in en na de corona-crisis.

De basisoefeningen van Rudolf Steiner en meditaties worden gegeven, zodat je individueel of in groepjes aan het werk kunt gaan. Het is dus ook een Werkboek.

Pinkstern 2021

Er staat ook een oproep in het boek om met Pinksteren 2021 bijeenkomsten te organiseren – klein of groot – rond je eigen invulling van spiritualiteit en/of het vrouwelijk goddelijke.

Zie ook de beschrijving van het boek.

Nieuw Boek aangekondigd

Boekpresentatie zaterdag 16 maart 2019

Dagboek van Maria Magdalena 

Plaats: Stichtse Vrije School

Socrateslaan 24 Zeist

Tijd: aanvang 15.00; einde 17.00 uur

Toegang vrij en gratis

Op zaterdag 16 maart presenteert Danielle van Dijk haar nieuwe boek. Het is een fictief dagboek van Maria Magdalena, zoals zij dit in het jaar 44 op haar vlucht van Israël naar Zuid-Frankrijk geschreven zou kunnen hebben.

De auteur heeft zich goed ingeleefd in de personen en degelijk onderzoek gedaan naar de diverse historische en esoterische achtergronden. Haar eerdere werk over Maria Magdalena – zij publiceerde drie boeken over haar – vormt de basis voor dit bijzondere boek. Zie ook: www.danielle-vandijk.nl

Programma

14.30 ontvangst met koffie, thee en taart

15.00 Boekpresentatie en lezing over de betekenis van Maria Magdalena voor een christendom van de toekomst

Zowel in het Keltisch christendom als in het manicheïsme is het gedachtegoed van Jezus en Maria Magdalena, de uitverkoren vrouw van Jezus, terug te vinden. Reïncarnatie en karma horen daarbij.

Is er een ander, meer liefdevol christendom mogelijk? Een christendom waarin karma en reïncarnatie weer een rol mogen spelen en waarin de liefde voor mens, dier en aarde centraal staat?

Danielle van Dijk Maria Magdalena Vrouw Naast Jezus

Danielle van Dijk: ‘Wie was Maria Magdalena?’ (geweest)

Openbare lezing: Woensdag 3 mei 2017: 20.00-22.00

toegang 8 euro, te betalen aan de zaal

Workshop ‘Basisoefeningen en meditatie’ (vanuit de antroposofie): donderdagochtend van 9.30-12.00; 15 euro pp. De workshop gaat alleen door bij 8 of meer deelnemers. Graag van tevoren opgeven via haar site: Contact

Plaats: Vrije School, Gasthuisstraat 55, Den Burg, Texel

Danielle van Dijk Maria Magdalena Vrouw Naast Jezus

 Lezing: Wie was Maria Magdalena?

Paus Franciscus erkende dit jaar op 10 juni Maria Magdalena als apostel naast Petrus. Hij wijdde ook een feestdag aan haar: 22 juli. Was zij inderdaad ‘alleen maar’ een apostel?

Uit de Nag Hammadi Geschriften, oude door de Kerk verboden evangeliën, die in 1945 gevonden zijn in het woestijnzand van Egypte, komt nog een heel ander beeld van Maria Magdalena naar voren. Zij wordt daarin beschreven als de geliefde metgezellin van Jezus en de moeder van de engelen. Sommigen noemen haar in hun teksten ‘Sophia’ of de ‘Kenner van het Al’. In deze bijna 2000 oude teksten wordt ook beschreven hoeveel Jezus van haar hield. In de antroposofie wordt zij eveneens als hoge ingewijde beschreven.

Op deze avond vertelt Danielle wie Maria Magdalena werkelijk was en wat haar enorme betekenis is voor onze tijd. Zij maakte een jarenlange studie over haar en bezocht vele plaatsen waar de Magdaleense geweest is. Ze schreef vanuit de esoterie (Gnosis) twee boeken over Maria Magdalena, met prachtige illustraties en foto’s.*

Het apostolische christendom, zoals wij dit kennen, hemelde vanaf de vierde eeuw de maagdelijkheid van Maria de Moeder op en verdonkeremaande Maria de Bruid. Deze vervanging heeft grote gevolgen gehad voor de visie van tweeduizend jaar christendom op onze lichamelijkheid, het vrouw zijn en de aarde.

Maria de Bruid reisde na de dood van Jezus naar Frankrijk waar zij als de ‘apostel der apostelen’ een vrouwvriendelijk en liefdevol christendom predikte.

De tijd is nu, anno 2016, rijp om Maria de Bruid opnieuw te leren kennen; zij vormt de kern van het Jezus-mysterie. Nu kunnen we het traditionele christendom omvormen tot een eigentijds en vrouwvriendelijk christendom dat klaar is voor de 21e eeuw.

Drs. Danielle van Dijk, schrijfster en docent op de Stichtse Vrije School (VO), bestudeerde meer dan 40 jaar de antroposofie en de Gnosis. Haar boeken zijn die avond (met korting) te koop. Graag contant betalen. Natuurlijk kunnen de boeken ook via bol.com besteld worden. Voor meer informatie, zie www.danielle-vandijk.nl

*Maria Magdalena, vrouw naast Jezus; een zoektocht naar het verborgen christendom (Christofoor, Zeist, 2e druk 2014); ‘Maria Magdalena uit de verf; 40 schilderijen met verborgen symboliek’  (Cichorei, Amsterdam 2016); ‘Het Christusbewustzijn’ en ‘De lijkwade van Turijn’.

Maria Magdalena uit de verf (geweest)

Boekpresentatie: 28 september 2016: 20.00-22.00 uur

Nieuw boek over Maria Magdalena

Je bent van harte welkom. Neem gerust je partner en/of vrienden mee!

Boekpresentatie: 28 september 2016: 20.00-22.00 uur
Met tentoonstelling en beamer-presentatie over de kunstwerken

Danielle van Dijk presenteert haar nieuwste boek over Maria Magdalena:

 

‘Maria Magdalena uit de verf maria_magdalena 

40 schilderijen met verborgen symboliek’

        

Plaats: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, Zeist. Toegang vrij; koffie en thee gratis. Van tevoren opgeven is niet nodig.  Het boek is die avond als feestelijk gebaar met flinke korting te koop (van 21,50 voor 15 euro). Graag wel contant betalen, want er is geen pin-mogelijkheid J Elk besproken schilderij is in kleur in het boek afgedrukt. Het is een prachtige  ‘esoterische kunst-gids’ geworden.  Uitgeverij Cichorei, Amsterdam.

De helft van de opbrengst van deze avond gaat naar de Michaelsactie van de Stichtse Vrije School. De leerlingen halen zoveel mogelijk geld op voor Join the Pipe’ om een of meer watertap-punten te laten slaan voor een dorp en een school in Kenia. Hoe meer geld, hoe meer waterpompen! Zie ook: www.svszeist.nl

 

 

maria_magdalena_uit_de_verfIedereen weet tegenwoordig dat het beeld van Maria Magdalena als hoer niet klopt en dat de Kerk dit verzonnen heeft om een geheim te verhullen en de macht te behouden. In juni van dit jaar heeft paus Franciscus I Maria Magdalena eindelijk officieel tot apostel naast Petrus uitgeroepen. Ook heeft hij haar feestdag 22 juli tot officiële kerkelijke feestdag gemaakt. Dat zij de apostel der apostelen was, is al heel lang in oude manuscripten bekend. Deze eretitel wordt nu echter ook door de Kerk erkend. In oude teksten uit de Nag Hammadi Geschriften (gevonden in 1945) verschijnt echter nog een heel ander beeld van deze vrouw: zij was de vrouw van Jezus.

Danielle onderzocht jarenlang deze thematiek, bezocht de plaatsen waar zij leefde en schreef in 2012 een boek over haar. Zie ook: Maria Magdalena, vrouw naast Jezus

Het boek gaat dit keer over de (verborgen) symboliek in de schilderijen van de grote schilders uit de Renaissance. Zij wisten van het Heilig Huwelijk tussen Jezus en Maria (Magdalena). Leonardo da Vinci, Rafaël, Michelangelo, Botticelli en de Vlaamse Primitieven

verhulden geheime boodschappen over deze bijzondere vrouw in hun schilderijen.

 

Bekijk hieronder de foto`s

 

De lijkwade omslag Engels Danielle van Dijk

Lezing: De lijkwade van Turijn (geweest)

20 mei 2015

 

De lijkwade van Turijn, zoals deze met het blote oog te zien is

De lijkwade van Turijn, zoals deze met het blote oog te zien is

Danielle van DijkDanielle van Dijk, Woensdag 20 mei 2015: De kerk in Ophodenpijl: opgeven via de site: www.ophodenpijl.nl of gewoon naar de kerk komen. Aanvang 20.00 uur; eindtijd: ca. 22.00 uur; Vrijwillige bijdrage. Het boek is deze avond met korting te koop.

Het boek gaat over de lijkwade waarin Jezus begraven werd. Lange tijd kon de wetenschap niet afdoende bewijzen dat de Lijkwade van Turijn de authentieke lijkwade van Jezus is. Vooraanstaande wetenschappers toonden echter in maart 2014 eindelijk onomstotelijk aan, dat deze lijkwade geen vervalsing is of een aangebrachte schildering. Ook stelden zij vast, dat de lijkwade uit de tijd van Jezus komt.

Deze uiterst mysterieuze en kwetsbare doek, die bewaard wordt in de kathedraal van Turijn, wordt volgens de traditie van het Vaticaan slechts eenmaal in de 25 jaar in het openbaar getoond. De laatste keer was in 2010; de volgende keer zou daarom pas in 2035 zijn. Dit jaar echter wordt de Lijkwade van Jezus door paus Franciscus van 19 april tot 24 juni in Turijn weer tentoongesteld. De naam van de tentoonstelling in 2015 is: L’Amor Piu Grande en dat is goed omschreven: (Getuigenis) van de Grootste Liefde. Deze tentoonstelling was voor Danielle aanleiding om een boek te schrijven over deze fascinerende Doek.

Er doet zich bij de Lijkwade een volstrekt uniek verschijnsel voor. Er bevindt zich een mysterieuze  rode, okerkleurige afdruk op de Doek, waarin het gelaat en de hele lichamelijke gestalte van Jezus (voor- en achterkant) zichtbaar worden. Deze afbeelding, die door middel van fotografie ook driedimensionaal kan worden weergegeven, toont tot in detail aan hoe de gestalte van Jezus moet zijn geweest. De afdruk op de lijkwade is echter een negatief.

Danielle geeft op deze avonden vanuit de esoterie een mogelijke verklaring voor het ontstaan van de geheimzinnige afdruk op de Doek. Zij legt een verband met het ‘Lichtlichaam’ van Christus, zoals dit indertijd bij zijn Opstanding vrijkwam. Deze eenmalige, zowel kosmische als aardse gebeurtenis, raakt aan één van de grootste geheimen van de mensheid.

Een zoektocht naar het verborgen christendom (geweest)

19 mei 2015

woudkapel

Lezing over het boek: ‘Maria Magdalena, vrouw naast Jezus; een zoektocht naar het verborgen christendom’

Danielle van Dijk, Dinsdag 19 mei 2015: De Woudkapel, De Bilt Aanvang 20.00 uur; eindtijd: ca. 22.00 uur;

Er is door de schrijfster een tentoonstelling ingericht over Maria Magdalena, de vrouw naast Jezus; ca. 20 werken uit de kunstgeschiedenis met onthullende beelden en
symboliek.

Het boek is die avond met korting te koop.

Op de tentoonstelling zijn werken van grote kunstenaars te zien die Maria Magdalena hebben afgebeeld. Opvallend is de grote intimiteit tussen haar en Jezus. Het was in de tijd van Jezus volgens de joodse wet volkomen onmogelijk voor een rabbi om zo intiem met een vrouw om te gaan, tenzij…

De lijkwade omslag Engels Danielle van Dijk

Het geheim van de Lijkwade van Turijn (geweest)

  3 april 2015

Danielle van Dijk

Lezing over het geheim van de Lijkwade van Turijn

Danielle van Dijk, Goede Vrijdag, 3 april 2015: De Witte Roos, Bodegraven

Zij spreekt over haar nieuwste boek:

De Lijkwade van Turijn; Doodskleed van Jezus, Doopkleed van Christus’, Cichorei 2015

Van 20.00 tot ca. 22.00 uur; toegang 10 euro aan de zaal. Van tevoren opgeven 8 euro: www.dewitteroos.info   Het boek is met korting te koop.

Danielle van Dijk

Boekpresentatie: De Lijkwade van Turijn (geweest)

31 maart 2015

Danielle van Dijk

Feestelijke uitnodiging

Boekpresentatie: De Lijkwade van Turijn, Doodskleed van Jezus, Doopkleed van Christus, Cichorei 2015.

Danielle van Dijk, dinsdag 31 maart 2015, aula van de Stichtse Vrije School Zeist, Socrateslaan 24; 20.00- 21.45.

De boekpresentatie vindt plaats in het kader van ‘Levende School’. Na de pauze zingt het Socrateskoor een deel uit het Requiem van Fauré.

Entree en koffie: gratis. Van tevoren opgeven hoeft niet, mag wel. Neem gerust iemand mee!