Maria Magdalena uit de verf

Lezing: zaterdag 2 december 2017
Plaats: De Gasthoorn, De Gast 58a, Zuidhorn.
Tijd: 13.30-15.30 uur

Maria Magdalena uit de verf
Danielle van Dijk

Voor meer info en aanmelding: Tineke Sikkema tel. O596-613181. 

Toegang 10 euro

Iedereen kent Maria, de moeder van Jezus. Maria Magdalena is echter minder bekend. Zij is door de Kerk jarenlang afgeschilderd als een boetvaardige zondares of als St. Maria, de heilige van de boetedoening.

Uit de in 1945 gevonden Nag Hammadi Geschriften uit Egypte rijst echter een heel ander beeld van haar op: Maria Magdalena was de geliefde vrouw van Jezus op aarde en tevens de ‘apostel der apostelen’. Zij werd in de Gnosis ook gezien als de vrouwelijke zijnskant van Christus; dan wordt zij ‘Sophia’ genoemd. Katharen, Tempeliers en de grote Renaissanceschilders wisten van dit geheim.

Danielle laat bij deze lezing – aan de hand van een prachtige beamerpresentatie met schilderijen – deze andere kant van Maria Magdalena, als de vrouw van Jezus en de evenknie van de kosmische Christus – zien en beleven.