Vooraankondiging: Derde druk van Het Christusbewustzijn

Eindelijk: eind juni 2020 verschijnt de derde, geheel herziene druk van: Het Christusbewustzijn.

Dit rijk geïllustreerde boek over Jezus, Christus, de antroposofie en teksten uit de Nag Hammadi Geschriften geeft vertrouwen in de toekomst. Maria Magdalena en de andere Maria’s komen ook aan bod en worden in het licht gezet van de laatste, onvoorstelbare ontdekkingen over hen. Het vrouwelijke is volledig terug in het spirituele leven!

Iedereen kan een hoger en liefdevol bewustzijn ontwikkelen: het Christusbewustzijn, een universeel bewustzijn, dat voor iedereen bereikbaar is en dat zelfs in India bekend is. En een nieuw en liefdevol bewustzijn is nu precies wat we nodig hebben in en na de corona-crisis.

De basisoefeningen van Rudolf Steiner en meditaties worden gegeven, zodat je individueel of in groepjes aan het werk kunt gaan. Het is dus ook een Werkboek.

Pinkstern 2021

Er staat ook een oproep in het boek om met Pinksteren 2021 bijeenkomsten te organiseren – klein of groot – rond je eigen invulling van spiritualiteit en/of het vrouwelijk goddelijke.

Zie ook de beschrijving van het boek.