Eerherstel voor Maria Magdalena

Danielle van Dijk
Datum: zondag 19 april 2020: 10.30 uur (koffie/thee 10.00 uur)
Plaats: Verenigingszaal “De Eendracht” Pr. Beatrixstraat 1a, Varsseveld. Kosten: € 8,- p.p. Van tevoren opgeven is niet nodig

Eerherstel en rolmodel voor de moderne vrouw

Het eerherstel van Maria Magdalena is van groot belang voor het beeld dat we van de vrouw – in algemene zin – hebben. Deze vrouw was – zo blijkt uit onderzoek – de uitverkorene van Jezus; zij was zijn aardse evenknie. Zij zou een rolmodel kunnen zijn voor de moderne vrouw!

Evenknie van Jezus
In de Nag Hammadi Geschriften wordt Maria Magdalena zelfs de ‘Sophia’ genoemd, de kosmische en aardse wijsheid. Op 1 december 1945 werden deze kostbare geschriften gevonden bij het plaatsje Nag Hammadi in Egypte. De Tweede Wereldoorlog was toen net voorbij. Het waren door Constantijn de Grote en de Kerk verboden evangeliën uit de tweede en derde eeuw na Christus.

Geliefde Vrouwe
Maria Magdalena wordt in deze oudste evangeliën onomwonden de geliefde Vrouwe van de Heer genoemd en degene die Jezus het meest nabij was, zowel in wijsheid als in liefde.

Prachtige schilderijen
Aan de hand van prachtige schilderijen uit de Renaissance maakt Danielle van Dijk het beeld van deze bijzondere vrouw levend. Er is een boekentafel met de door haar geschreven boeken over Maria Magdalena. 40% korting voor de bezoekers.

Drs. Danielle van Dijk, geboren in 1953, bestudeert al ruim veertig jaar onderwerpen uit de geesteswetenschap. Ze heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de gnosis en meerdere boeken geschreven. Daarnaast is ze docent Nederlands op de Stichtse Vrije School (VO) en verzorgt ze jaarlijks een meditatiewerkplaats.

Lezing over ons lichtlichaam en workshop

Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 Zeist
Zie ook: www.svszeist.nl
Dinsdag 7 april 2020
Bijzondere paasviering: 20.00-22.00
Toegang vrij; vrijwillige bijdrage welkom

Diepere duiding van Pasen: ons lichtlichaam

In de antroposofie wordt een diepere duiding aan Pasen en het motief van de opstanding gegeven dan in de gangbare vieringen. Voor de toekomst van de mensheid is het essentieel ons te realiseren dat we geestelijke wezenszijn. We dragen een lichtlichaam in ons, dat in het dagelijks leven en door innerlijk werk ontwikkeld kan worden. Maar hoe?

Basisoefeningen van Rudolf Steiner en meditaties

Op deze avond in de Stille Week worden ook de basisoefeningen van Rudolf Steiner gegeven en aanwijzingen voor zinvolle meditatie om ons lichtlichaam te wekken.                                      

Frans Lutters en Danielle van Dijk

Het esoterisch christendom, de Essenen en de Egyptische mysteriën

Lezing: donderdag 2 april 2020 (20.00-22.00)
Plaats: Veldhoven; voor de exacte gegevens en reserveringen zie: www.erismeerveldhoven.nl

Het esoterisch christendom, de Essenen en de Egyptische mysteriën

Veel mensen zijn anno 2020 op zoek naar een nieuwe vorm van zingeving en spiritualiteit. De Kerk verliest haar greep op de gelovigen, omdat zij geen echte antwoorden geeft op de vragen van deze tijd. De positie van de vrouw is nog steeds niet overal gelijkwaardig aan die van de man en het hemelrijk Gods wordt nog altijd beschreven als een situatie van na de dood of iets buiten onszelf.

Zou het eeuwenoude, esoterische christendom beter aansluiten bij de roep naar een eigentijdse zingeving?

Esos’ betekent in het Grieks ‘binnen’ en duidt op de binnenwereld van de mens, zijn of haar ziel en geest. Het esoterisch christendom beschrijft het koninkrijk Gods als een staat van Zijn in je innerlijk, in je hart. Het vraagt andere dingen van je. Bij dit christendom gaat het om zelfreflectie en zelfkennis; het gaat om het richten van je energie en aandacht op een liefdevol leven. (Zelf)vertrouwen, verwondering, eerbied en verbinding zijn daarbij sleutelbegrippen. Een symbool van dit christendom is het labyrint.

Danielle vertelt over dit bijzondere christendom, dat veel ouder is dan het rooms-katholieke christendom en dat teruggaat tot de Essenen (ca. 100 voor Christus) en zelfs nog verder terug tot de Egyptische mysteriën van Isis. Ze vertelt over de oude Gnostische teksten die gevonden zijn in 1945 in Nag Hammadi en over reïncarnatie en karma, twee begrippen die onlosmakelijk verbonden zijn met het esoterisch christendom. Ze geeft ook enkele handvatten voor innerlijke scholing.

Het zijn in wezen de oeroude inwijdingsmysteriën die voorzichtig ontsluierd mogen worden in onze tijd. Een eigentijdse zingeving wordt zichtbaar!

Er is een boekentafel: 40% korting, alleen voor bezoekers van de lezing

Maria Magdalena, rolmodel voor de moderne vrouw?

Zondag 15 maart 2020 (10.00-12.00)
Plaats: Vrijzinnige Gemeente, Vuurenstraat 10, Brummen
Toegang: 10 euro voor gasten; gratis voor leden

Het eerherstel van Maria Magdalena is enorm belangrijk voor het beeld dat we van de vrouw – in algemene zin – hebben. Deze vrouw was immers de evenknie van Jezus. In de Nag Hammadi Geschriften wordt zij zelfs de ‘Sophia’ genoemd, de kosmische en aardse wijsheid.

Paus Franciscus heeft in juni 2016 verklaard dat Maria Magdalena een belangrijke apostel was, net als Petrus en Paulus. Zij was de apostel der apostelen. Zij predikte – vanaf het jaar 44 – in Zuid- Frankrijk en verspreidde de meest authentieke woorden van Jezus, het evangelie van liefde, onder de mensen. Zij legde een fundament voor het eerste christendom in Europa. Dat christendom omvatte toen nog het geheim van reïncarnatie en karma.

Veel minder bekend is dat zij de wettige vrouw van Jezus was en dat zij – vrijwel direct na zijn kruisiging – met de broer van Jezus, Jacobus de Rechtvaardige, naar Glastonbury in Zuid-Engeland vluchtte. Daar heersten de Romeinen toen nog niet.

Prachtige schilderijen

Aan de hand van enkele prachtige schilderijen van grote kunstenaars uit de Renaissance, zoals Rafael en Michelangelo en aan de hand van het werk van de Vlaamse Primitieven maakt Danielle het beeld van deze bijzondere vrouw levend.

Verborgen geheimen worden zichtbaar!

Natuurlijk is er een boekentafel (40% korting) en signeert zij graag.