Interview Trouw

Interview met Danielle over Maria Magdalena
Trouw, krant van dinsdag 16 juli 2016

Trouw kopt op 16 juli met: ‘Eerherstel voor Maria Magdalena’.
Dora Rovers citeert in haar artikel uit een interview met Danielle over de vraag of het uitmaakt dat paus Franciscus I Maria Magdalena in ere hersteld heeft als apostel (10 juni 2016) en dat haar naamdag 22 juli nu een officiële kerkelijke feestdag is.
Uit het artikel: ‘Zeer goed nieuws, vindt Danielle van Dijk. Met deze stap heeft Franciscus Maria Magdalena dezelfde status gegeven als de twaalf mannelijke apostelen. Eindelijk, zegt Van Dijk, is er daarmee sprake van liturgische gelijkstelling van man en vrouw.’
Schrijfster en geesteswetenschapper Van Dijk maakte uitgebreid studie van een van de meest tot de verbeelding sprekende bijbelfiguren. ‘Het priesterschap, de functie van bisschop of zelfs paus, die posities zijn nu allemaal mogelijk voor vrouwen.’
En verderop: De relatief kleine verandering in de kerkelijke feestkalender is van grote betekenis, vindt Van Dijk, omdat die terugvoert naar de oorsprong. Dat is het gnostische of esoterische christendom, dat uitgaat van volstrekte gelijkwaardigheid tussen Maria Magdalena en Jezus.’
Tot slot: ‘Kerkelijke gezagshebbers wilden verhullen dat Jezus en Maria Magdalena getrouwd waren. Als iemand kon claimen een nazaat van hen te zijn, dan zou die misschien wel meer recht hebben op de kerkelijke macht.’ (…) Gevolg was, dat de rooms-katholieke kerk Maria Magdalena eeuwenlang wegzette als prostituee.