Maria Magdalena en haar oproep voor een cultuur van het hart

Lezing door Danielle van Dijk

Dagboek van Maria Magdalena 

2 april 2019

Tuinzaal, Badhuisweg 27, Zutphen

Tijd: 19.45 – 21.45 uur

Inloop vanaf 19.15 met koffie en thee
Toegang: 10,00 euro

Graag aanmelden via info@deboekerijzutphen.nl of op 0575-515212

Iedereen kent Maria, de moeder van Jezus. Maria Magdalena is echter minder bekend. Zij is door de Kerk eeuwenlang afgeschilderd als een boetvaardige zondares of geëerd als St. Maria, de heilige van de boetedoening. Pas in 2016 heeft paus Franciscus officieel verklaard dat zij helemaal geen zondares was, maar een zeer belangrijke apostel, net als Petrus en Paulus.

Uit de in 1945 in Egypte gevonden Nag Hammadi Geschriften (authentieke teksten uit de 2e en 3e eeuw na Christus) rijst nog een ander beeld van haar op: Maria Magdalena was volgens deze oude evangeliën de geliefde vrouw van Jezus op aarde en tevens de ‘apostel der apostelen’. Zij werd gezien als de vrouwelijke zijnskant van Christus; dan wordt zij ‘Sophia’ genoemd.

In de antropo-sofie neemt de goddelijke Sophia een belangrijke plaats in. Ook noemt Rudolf Steiner herhaalde malen Isis en de Egyptische Isis-mysteriën. Hij benadrukte het grote belang voor de toekomst van de mensheid van het vrouwelijk goddelijke en de cultuur van het hart.

Danielle vertelt over de geheimen rond Maria Magdalena. Wie was zij en wat is haar betekenis voor onze tijd? Is zij het twee duizend jaar lang verborgen gebleven rolmodel voor de sterke vrouw in het christendom?

Agenda 2018-2019

Op weg naar een nieuwe balans tussen vrouwelijke en mannelijke energie

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it’s the only thing that ever has.”

Margaret Mead

 

 

UITNODIGING

Op weg naar een nieuwe balans tussen vrouwelijke en mannelijke energie

Bijeenkomst op 3 juli 2018 van 15.00 – 21.00 uur

 

Annine van der Meer en Danielle van Dijk zijn twee schrijfsters en experts op het gebied van het vrouwelijke aspect door de geschiedenis heen en in onze huidige cultuur en samenleving. Zij zullen hun kennis delen in hun lezingen én de discussie aanwakkeren over hoe de weg naar balans en eenheid voor de toekomst eruit zou kunnen zien..

De zucht naar meer vrouwelijke energie in onze samenleving is overal voelbaar; scheepsladingen trainers, coaches en facilitators richten zich met individuen, teams, organisaties, wetenschappers en overheden op het (her)(uit)vinden van de vrouwelijke principes. Gevoelsmatig- en intuïtief vermogen, verhoudingen en relaties, oog voor het geheel, zingeving en balans krijgen steeds meer aandacht en ruimte.

Met deze bijeenkomst willen wij een bijdrage leveren aan veranderingsprocessen in de wereld; een wereld waarin vrouwelijke en mannelijke energieën elkaar wederzijds inspireren om samen naar een nieuwe, krachtige en creatieve samenleving toe te groeien.

Programma

15.00 uur – Ontvangst met koffie en thee

15.30 uur – Welkom Philippine Linn en Marieke van Engelen

16:00 uur  – Danielle van Dijk – Maria Magdalena, machtig rolmodel voor de vrouw van nu

17.00 uur – Annine van der Meer – Wat is wijsheid? Over vrouwelijk en mannelijke in verleden, heden en toekomst

18.00 uur – Pauze met drankjes en hapjes

18.30 uur – Wereld café – gefaciliteerde discussie in groepen

20:30 uur – Plenaire afsluiting

 

Praktisch

Locatie: De Oude Stal, Biltseweg 39, Soest

(Straat tussen Spiehuis en benzine pomp)

Kosten: €30

Voor drankjes en wat hapjes wordt gezorgd. Neem iets te eten mee om te delen als je zin hebt

Registreren via Eventbrite

 

Wie zijn wij?

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Philippine Linn (06-579 88867) en Marieke van Engelen (06-25077974)

Wij maken deel uit van een informeel vrouwen netwerk van dromers en doeners

Voorlopige agenda 2017-2018

Voorlopige agenda 2017-2018

21 oktober: Lezing op de Congresdag van Pansophia in Baarn:  ‘Maria de moeder en Maria Magdalena’.

Zie voor alle info en opgave: www.pansophia.nl

Zondagmiddag 26 november 15.00-17.00 uur: ‘Maria Magdalena uit de verf’; Remonstrantse kerk, Emmastraat 10 Lochem.

Toegang: 15 euro, inclusief consumpties.

Zaterdag 2 december 13.30-17.30 uur: lezing over Maria Magdalena, de vrouw naast Jezus en concrete oefeningen voor het doen ontwaken van de vrouwelijke kracht in je innerlijk; eenvoudige (korte) meditatie.

Plaats: De Gasthorn, De Gast 58a, 9801 AG, Zuidhorn; toegang voor de gehele middag 20 euro; voor de krappe beurs 10 euro. Georganiseerd door de Pansophia-groep Groningen.

Woensdag 7 februari 20.00-21.45: ‘Maria Magdalena, The Lady of the Lord’

Plaats: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, Zeist. Zie aparte aankondiging elders en zie ook: www.svszeist.nl.

Deze lezing heb ik zelf georganiseerd. De toegang is geheel vrij; koffie en thee gratis (vanaf 19.30 uur); graag een bescheiden vrijwillige bijdrage.

Zaterdag 17 maart 2018: Interactief Congres: ‘Vuur van Vernieuwing’ op de Stichtse Vrije School. Van 10.00-16.00

Socrateslaan 24 Zeist

Toegang: 30 euro en voor de krappe beurs 20 euro. Koffie en thee de hele dag gratis; al mijn boeken zijn dan met korting te koop.

Zie danielle-vandijk.nl ; van tevoren opgeven is noodzakelijk in verband met de organisatie (maximaal aantal deelnemers 150).

Maria Magdalena, de vrouw van Jezus

Lezing: zondag 26 november 2017
Plaats: Remonstrantse kerk, Emmastraat 10, Lochem
Tijd: 15.00-17.00 uur

Maria Magdalena, de vrouw van Jezus
Danielle van Dijk

Toegang 15 euro, inclusief koffie en thee opgeven bij gerthelamers@gmail.com

Iedereen weet tegenwoordig dat het beeld van Maria Magdalena als hoer niet klopt en dat de Kerk dit beeld verzonnen heeft om een groot geheim te verhullen.

In zeer oude – in de 4e eeuw door de Kerk verboden geschriften – verschijnt het ware beeld van deze vrouw: zij was de vrouw van Jezus en de ‘apostel der apostelen’. Dit staat onloochenbaar in enkele authentieke teksten uit de Nag Hammadi Geschriften, zoals het ‘Evangelie van Filippus’ of het ‘Evangelie volgens Maria Magdalena’. Ook de grote Renaissance-kunstenaars wisten dit.

Danielle onderzocht jarenlang deze thematiek, bezocht de plaatsen waar Maria Magdalena leefde en schreef er een boek over, waarvan in 2014 een tweede druk en een Engelse vertaling verschenen zijn. In 2016 kwam haar boek uit over de (verborgen) symboliek van Maria Magdalena in de schilderijen van de grote schilders uit de Renaissance en van de Vlaamse Primitieven: Hoe weet de kijker in de musea met welke Maria hij/zij te maken heeft?

Aan de hand van een prachtige beamerpresentatie met een greep uit deze schilderijen vertelt zij het opzienbarende verhaal van deze bijzondere vrouw.

NB: De boeken zijn op deze avond met korting te koop; zij signeert graag.

 

Maria Magdalena uit de verf

Lezing: zaterdag 2 december 2017
Plaats: De Gasthoorn, De Gast 58a, Zuidhorn.
Tijd: 13.30-15.30 uur

Maria Magdalena uit de verf
Danielle van Dijk

Voor meer info en aanmelding: Tineke Sikkema tel. O596-613181. 

Toegang 10 euro

Iedereen kent Maria, de moeder van Jezus. Maria Magdalena is echter minder bekend. Zij is door de Kerk jarenlang afgeschilderd als een boetvaardige zondares of als St. Maria, de heilige van de boetedoening.

Uit de in 1945 gevonden Nag Hammadi Geschriften uit Egypte rijst echter een heel ander beeld van haar op: Maria Magdalena was de geliefde vrouw van Jezus op aarde en tevens de ‘apostel der apostelen’. Zij werd in de Gnosis ook gezien als de vrouwelijke zijnskant van Christus; dan wordt zij ‘Sophia’ genoemd. Katharen, Tempeliers en de grote Renaissanceschilders wisten van dit geheim.

Danielle laat bij deze lezing – aan de hand van een prachtige beamerpresentatie met schilderijen – deze andere kant van Maria Magdalena, als de vrouw van Jezus en de evenknie van de kosmische Christus – zien en beleven.

Maria Magdalena, The Lady of the Lord

Lezing: woensdag 7 februari 2018
Plaats: Stichtse Vrije school; Socrateslaan 24 Zeist
Tijd: 20.00-21.45 uur

Vrijwillige bijdrage; van tevoren opgeven is niet nodig

‘Maria Magdalena, The Lady of the Lord’
Danielle van Dijk

Iedereen weet tegenwoordig dat het beeld van Maria Magdalena als hoer niet klopt en dat de Kerk dit beeld verzonnen heeft om een geheim te verhullen. Paus Franciscus I heeft haar in juni 2016 dan ook tot apostel uitgeroepen naast Petrus, een hele stap in de goede richting.

In oude teksten uit de Nag Hammadi Geschriften verschijnt echter nog een heel ander beeld van deze vrouw: zij was vrijwel zeker de vrouw van Jezus.

Danielle onderzocht jarenlang deze thematiek, bezocht de plaatsen waar zij leefde en schreef er een boek over, waarvan in 2014 een tweede druk en een Engelse vertaling verschenen zijn. In 2016 kwam haar boek uit over de (verborgen) symboliek van Maria Magdalena in de schilderijen van de grote schilders uit de Renaissance en van de Vlaamse Primitieven: Hoe weet de kijker in de musea met welke Maria hij/zij te maken heeft?

Aan de hand van een prachtige beamerpresentatie met een greep uit deze schilderijen vertelt zij het opzienbarende verhaal van deze bijzondere vrouw.

NB: De boeken zijn deze avond met korting te koop

‘Maria Magdalena’: Kooruitvoering

‘Maria Magdalena’: Kooruitvoering op zondag 25 juni 2017  (15.00-17.00 uur)
met een inleiding van Danielle van Dijk
Het Groesbeeks Gemengd Koor

Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het Groesbeeks Gemengd Koor is er een speciale productie gemaakt over Maria Magdalena.

Het is een geoefend koor dat bestaat uit 60 vrouwen en mannen.

Mij is gevraagd een inleiding over haar te houden. Ook na de pauze zal ik vertellen over deze bijzondere vrouw en haar betekenis voor onze tijd anno 2017. Mijn boeken zijn die middag (met korting) te koop en ik signeer natuurlijk ook graag in de pauze J

Hierbij is een ieder van harte uitgenodigd deze bijzondere kooruitvoering mee te maken

Plaats: Ontmoetingskerk
Meijhorst 7033
6537 EP  Nijmegen
024-3443956

NB: Van tevoren opgeven is verstandig, want het loopt snel vol. Prijs: ca.8,50
Zie verder bij: www.groesbeeksgemengdkoor.nl

Maria Magdalena met de torens in haar mantel en een dochter in haar armen, 1390

Maria Magdalena, de vrouw van Jezus (geweest)

Bijzondere Lezing: woensdag 22 maart 2017
Plaats: Huis voor Zingeving, Kloosterdreef 4, Moergestel
Tijd: 20.00-22.00 uur

Maria Magdalena, de vrouw van Jezus
Danielle van Dijk

 Toegang 10 euro, inclusief koffie en thee. Graag van tevoren opgeven bij www.huisvoorzingeving.nl . Je mag ook zo binnen lopen natuurlijk als je je niet hebt opgegeven en toch wil komen!

Maria Magdalena met de torens in haar mantel en een dochter in haar armen, 1390

Maria Magdalena met de torens in haar mantel en een dochter in haar armen, 1390

Het is ‘in the air’: Het vrouwelijk goddelijke telt weer mee! De grote godin – Isis, Astarte, Ashera of Sophia – was er al vanaf het begin van de schepping, maar de mensen zijn haar in de loop der eeuwen vergeten. Nu kunnen we haar weer in volle glorie ontmoeten. Zo wordt zij de laatste jaren weer zichtbaar in Maria Magdalena.

De lezing gaat over deze vrouw: Wie was Maria Magdalena eigenlijk en wat is haar relatie tot Jezus?

Op deze avond vertelt Danielle over haar jarenlange zoektocht en studie. Ze bestudeerde de Nag Hammadi Geschriften, de door de Kerk verboden, authentieke  evangeliën en bezocht de landen en de plaatsen waar Maria Magdalena geleefd heeft. Zij ontdekte dat Maria Magdalena zonder enige twijfel de vrouw van Jezus is geweest. Zij droeg na Jezus’ dood zijn woorden van liefde en verlichting verder: vanuit Israël naar Engeland (o.a. Glastonbury), Zuid-Frankrijk (o.a. St. Baum, Arles, Aix-en-Provence) en Noord-Spanje (o.a. Compostella). Zij was de ‘apostel der apostelen’, zoals Petrus, Thomas, Filippus en Paulus ‘gewone’ apostelen waren.

Dit geheim werd door velen geweten, bijvoorbeeld door de katharen (12e/13e eeuw), de Albigenzen en de Tempeliers (uitgemoord in 1307). Het vreselijke feit dat de Kerk vrijwel alle aanhangers van het oorspronkelijk christendom van Jezus en Maria Magdalena heeft vervolgd en gedood, doet natuurlijk niets af aan de waarheid.

Laten we nu het meest oorspronkelijke christendom van Jezus en Maria Magdalena weer in ere herstellen. Laten we anno 2017 een samenleving opbouwen van harmonie en liefde, waarin man en vrouw volstrekt gelijkwaardig zijn en samenwerken.

De spreekster heeft een indrukwekkend boek geschreven over deze materie: ‘Maria Magdalena, vrouw naast Jezus; een zoektocht naar het verborgen christendom’ (Christofoor, Zeist; 2e druk 2014; ook in het Engels als e-book verkrijgbaar via bol.com). Het boek telt bijna 400 bladzijden en 200 illustraties, waaronder foto’s van uniek materiaal uit Israël, Frankrijk en Spanje.

Danielle betrekt bij haar lezing ook haar nieuwste boek over Maria Magdalena ‘Maria Magdalena uit de verf’. Het gaat in dit laatste boek over de (verborgen) symboliek in de schilderijen van de grote schilders uit de Renaissance. Ook zij wisten van de liefde tussen Jezus en Maria (Magdalena).

Leonardo da Vinci, Rafaël, Michelangelo, Botticelli en de Vlaamse Primitieven verhulden hun geheime boodschappen over deze vrouw op geniale wijze in hun schilderijen. (Cichorei, Amsterdam 2016).

Op deze avond worden vele van deze unieke schilderijen getoond.

Drs. Danielle van Dijk, geboren in 1953 in Hilversum, bestudeert al meer dan veertig jaar esoterie en geesteswetenschappen. Ze heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de Gnosis en het verborgen christendom. Ze is auteur en tevens docent op de Stichtse Vrije School (VO) te Zeist. Ze geeft lezingen en workshops in het hele land en heeft een eigen meditatiewerkplaats in Zeist.

 

Danielle van Dijk

Paaslezing, Danielle van Dijk (geweest)

Woensdag 12 april 2017 (in de paasweek):
Paaslezing, Danielle van Dijk

Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, Zeist; 20.00- 21.30 uur.
De toegang is vrij. Van tevoren opgeven is niet nodig.
Het boek is die avond met korting te koop.

‘Het geheim van het Lichtlichaam van Jezus en de Lijkwade van Turijn’; bijzondere paaslezing en – viering

De echtheid van de Lijkwade is nu eindelijk wetenschappelijk aangetoond.
Wat betekent dat precies? Heeft de kosmische Christus dan daadwerkelijk in het lichaam van de mens Jezus geleefd? Is het Opstandingslichaam het Lichtlichaam of zoals Rudolf Steiner het noemt: het ‘fantoom’?

Wat is dit Lichtlichaam, waarvan volgens de esoterie het voortbestaan van de mens als geestelijk wezen afhangt? En wat kunnen wij in ons dagelijks leven doen aan innerlijk werk om ons eigen lichtlichaam te herstellen? Danielle schreef er een boek over.

dvd
Na afloop van de lezing ontsteken we elk een kaars aan de Paaskaars en vieren we de komst van het licht in de wereld.